In English
Design och Temaläggningen

Design och temaläggningen

Design och temaläggningen är viktiga bitar i ett lyckat koncept. Vi fokuserar och arbetar aktivt för att leda utvecklingen. När vi införde begreppet "total design solution" har vi tagit ytterligare ett steg och fört vår slutprodukt till en helt ny unik nivå.

Vi har en egen design och produktutvecklings "R&D" enhet som hela tiden ser till att uppdatera vår "komponentpark" med nyheter både när det gäller färg och form.

När vi ritar och designar en anläggning gör vi det med utgångspunkt från den tilltänkta målgruppen, funktionen anläggningen skall ha samt den yta som är till förfogande. Själva valet av tema och aktiviteter gör vi tillsammans med Er och med hänsyn till Er affärsidé.

Vi lägger till vår kompetens och erfarenhet för att ge Er bästa möjliga lösning.

Ett starkt och balanserat koncept kommer att ge upphov till upprepad lek och vara attraktivt, tilltalande och ge en välkomnande atmosfär för dina kunder.


Design Process

Vi startar vår designprocess genom att erhålla en ritning över lokalen från Er.

Med utgångspunkt från Er affärsidé, era önskemål om innehåll samt Er budget gör vi en konceptsammanställning samt en situationsritning.

Efter godkännande av den startar vi vår 3D process, där vi tar fram 3D-ritningar och 3D-skisser (miljöbilder). Det är vid denna process det beslutas om färgval, temaläggning, aktivitetsinnehåll, ljud och ljussättning, åldersindelning, "custom characters and branding" samt så görs det en "play flow"analys.

 

Spi Nordic | Koncept | Produkter | Design | Referenser | Nyheter | Underhåll & Service | Kontakta oss

Copyright 2008 SPI Nordic Play & Leisure AB